(4)

Millors pràctiques

GESTIÓ INFERMERA DE LA DEMANDA

Es defineix la gestió infermera de la demanda com la resposta que dóna la infermera a un pacient que presenta un problema de salut i que necessita una resolució preferent.És diferencia del "triatge" perquè, mentre que la gestió de la demanda pretén donar una solució al problema de salut plantejat, el triatge es refereix a la recepció, acollida i classificació de pacients que porten a terme les infermeres en els serveis d'urgències.

Publicada: 03/04/2017

Comparteix:

TELEDERMATOLOGIA

La teledermatologia consisteix en un procés que comença quan el metge d’atenció primària fotografia a la lesió dubtosa del pacient i l’adjunta a la seva història clínica. Després es plani ca una visita virtual a l’agenda del dermatòleg i aquest respon al metge d’atenció primària amb el diagnòstic i el tractament a través de la història clínica compartida. Si considera que és necessària una visita presencial al dermatòleg, des de l’hospital es gestiona directament amb el pacient.

Publicada: 05/06/2013

Comparteix:

PREOPERATORI ONLINE

El preoperatori online consis-teix en una visita virtual on el professional anestesista recull la informació rellevant de la història clínica i les proves complementàries de l’atenció primària i hospitalària. Després que un professional mèdic o infermer revisi la informació, el professional infermer contacta amb el pacient per confirmar la informació i gestionar la programació de les proves pendents i posterior visita.

Publicada: 26/03/2013

Comparteix:

ADEQUACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA

L’adequació de la prescripció a l’atenció primària i comunitària consisteix en la retirada planificada i estandarditzada de la medicació crònica i està especialment recomanada en pacients ancians i en pacients polimedicats. Es realitza de forma individualitzada i sota criteri clínic, i ha d’estar basada en l’epidemio- logia dels problemes relacionats amb la medicació.

Publicada: 13/03/2013

Comparteix: