​II edició dels premis SCBI per a joves talents en infermeria

Els premis de la Societat Catalano-Balear d’Infermeria per a Joves Talents volen premiar a joves talents, entre 23 i 35 anys, de la infermeria catalana, amb projecció de futur en el món de la infermeria amb l’objectiu de visibilitzar-los dins de la disciplina. La proposta es atorgar 10 premis en 10 categories diferents. Les categories de premis Joves Talents són: [1] Gestora, [2] Doctora en Ciències de la Salut, [3] Atenció Primària i Comunitària, [4] Atenció Especialitzada, [5] Emprenedoria i Innovació, [6] Docent, [7] Recerca , [8] Milennial, [9] Categoria lliure i [10] SCBI).

Bases dels Premis: goo.gl/vR5Uao
Proposta de la candidatura: Goo.gl/M6LDgf

Tornar

Publicat el 19/02/2018 per: OIGS oigs.salut@gencat.cat