Establir una ruta assistencial de col•laboració en l'atenció urgent atenció primària - atenció especialitzada

(OIGS-1923)

Visió de conjunt

Es dissenya una ruta assistencial perquè els pacients siguin atesos al nivell més adient segons la complexitat i els recursos disponibles. El servei d’infermeria d’Urgències valora el pacient i deriva el cas a l’atenció primària si no és urgent o si no calen proves analítiques o radiològiques. Es garanteix una millor assistència al pacient i una millor gestió de recursos.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
06/10/2014

Organització: Centre Atenció Primària La Seu d'Urgell SAP Lleida Nord Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell (FSH)