Aprofitant les noves tecnologies: La consulta a distància i els professionals d’infermeria. El projecte telecura®

(OIGS-2046)

Visió de conjunt

S’atenen ferides a la pell mitjançant consultes a distància. Les infermeres envien imatges amb dubtes i/o dificultats sobre les cures i una infermera experta ajuda a resoldre els casos. Es realitzen unes 4-6 consultes diàries i el temps mitjà de resposta es redueix a 24-48 hores. S’aconsegueix fer cures amb més qualitat, seguretat i eficiència i els casos complexos i d’evolució tòrpida també es resolen millor.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
22/01/2015

Organització: Institut Català de la Salut. Camp de Tarragona