Noves estratègies per optimitzar l'atenció al pacient quirúrgic

(OIGS-2209)

Visió de conjunt

L'hospitalització domiciliària tècnica (HDT) permet donar d'alta amb l'hospitalització domiciliària de pacients residents en zona de no cobertura i amb malaltia quirúrgica aguda estable clínicament i que requereixen recursos hospitalaris no domiciliaris. Durant el 2013 s'han evitat 6 ingressos hospitalaris i s'han estalviat 121 llits quirúrgics. L’impacte inicial de l’HDT ha estat d’un 9% en el total de l’hospitalització domiciliària quirúrgica.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
12/12/2014

Organització: Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida CAPs de la regió sanitària Lleida.