PROGRAMA PILOT D'ATENCIÓ AL PACIENT CRÒNIC COMPLEXE EN SALUT MENTAL

(OIGS-2060)

Visió de conjunt

Es desenvolupa un model d’atenció a la cronicitat dins l’àmbit de la salut mental. Les necessitats dels pacients crònics en salut mental es gestionen amb una perspectiva global i integral, sense augmentar els recursos econòmics. Amb la mesura s’eviten ingressos hospitalaris no adequats i la coordinació entre àmbits i agents millora.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
13/10/2014

Organització: Parc Sanitari Sant Joan de Déu