Pla de Minimització de Riscos i ús segur dels medicaments: de la teoria a la pràctica

(OIGS-2741)

Visió de conjunt

El Pla de Minimització de Riscos (PMR) és una eina clau en el desenvolupament d'una estratègia de millora de la seguretat en l'ús dels medicaments i grups farmacològics. El procediment que s'ha definit permet garantir-ne la prescripció, administració i seguiment segurs, a més de prevenir o reduir les probabilitats d'aparició de reaccions adverses al llarg de tot el procés assistencial.

Les mesures implantades han possibilitat reduir en més d'un 20% el nombre de pacients amb prescripció d'antiinflamatoris no esferoïdals (AINEs) i disminuir notablement les alertes de seguretat (83%), les duplicitats (53%) i la polimedicació (26%).

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
05/08/2016

Organització: Servei d'Atenció Primària Alt Penedès-Garraf