Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi. Oberts a la comunitat

(OIGS-3806)

Visió de conjunt

L'experiència innovadora aconsegueix la implicació de tot l'equip en el treball comunitari, prioritzant en els grups de població més fràgils. El coneixement de la realitat de la comunitat i la capacitat d'adaptació de l'autogestió, fan portar l'Equip Directiu de l'EBA Vallcarca a creure en l'Atenció comunitària des del primer moment, amb accions en la línia estratègica d'empresa, activitats dins la cartera de Serveis, pressupost específic i gratuïtat de les activitats, i treball en Xarxa des de les realitats dels territoris.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
16/12/2016

Persona de contacte: Rosario Jiménez Leal rjimenez@ebavallcarca.cat

Organització: EBA Vallcarca SLP