Atenció compartida del càncer de mama a l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

(OIGS-3854)

Visió de conjunt

El programa d'atenció compartida del càncer de mama ofereix una atenció integral a la salut de les dones afectades. Un cop finalitzada la primera etapa del tractament se’ls fa un seguiment compartit entre l'hospital i l'atenció primària, amb la intenció de fer un control acurat de la seva evolució, però alhora aportant-li les recomanacions i actuacions de prevenció i promoció de la salut, de les quals l'atenció primària n’és experta.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
16/12/2016

Persona de contacte: Imma Garrell Lluis igarrell@clinic.ub.es

Organització: Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra Hospital Clínic