Unitat d’Atenció Intermèdia Onco-Geriàtrica del Parc Sanitari Pere Virgili

(OIGS-2831)

Visió de conjunt

La Unitat d’Atenció Intermèdia Onco-Geriàtrica (UAIOG) atén pacients geriàtrics fràgils, amb malaltia oncològica avançada i tractament oncològic específic amb actitud curativa o pal·liativa, amb l'objectiu de control de símptomes i estabilització/recuperació funcional, quan possible. Aquesta unitat, ubicada físicament en un hospital d’atenció intermèdia, es fonamenta en una col·laboració directe entre l’equip de geriatria d’atenció intermèdia amb l’equip d’oncologia de l'hospital d’aguts de referència. A la llum de l'increment de supervivència dels pacients amb càncer, i de l'altíssima prevalença de persones grans i fràgils en aquesta població, aquesta integració representa una innovació clau per millorar el maneig i la presa de decisions.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
09/05/2016

Organització: Hospital Sociosanitari Parc Sanitari Pere VirgiliHospital Universitari de la Vall d’Hebron