Els laboratoris de l'ICS pioners a Europa en gestió conjunta de la qualitat

(OIGS-3953)

Visió de conjunt

Els laboratoris clínics de l’ICS treballen junts per tal d’harmonitzar els seus processos en tot el que te una repercussió directa en la seguretat del pacient. S’ha d’assegurar la qualitat dels resultats, controlant i disminuït les fonts de variabilitat de la fase preanalítica, analítica i postanalítica. Els laboratoris han creat un grup de treball basat en la experiència compartida i el consens per tal de establir indicadors i especificacions de la qualitat que ajudin a dissenyar i avaluar estratègies de millora continua de la qualitat, així com a implantar mesures per corregir i/o prevenir aquells errors que puguin tenir repercussió en la seguretat del pacient.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
16/05/2017

Organització: Grup de Laboratoris de l’ICS per la recerca d'indicadors i especificacions de la qualitat