Programa de gestió telefonica de temptatives autolitiques a Sabadell

(OIGS-3691)

Visió de conjunt

Efectivitat d’un programa de gestió telefònica de casos de temptatives autolítiques a Sabadell com a intervenció en la prevenció de les conductes suïcides a l'hospital Parc Taulí. El programa va resultar molt efectiu al mostrar una reducció significativa i es va integrar en la practica assistencial habitual. L'experiencia ha donat suport experimental al Codi Risc de Suïcidi de Catalunya.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
16/05/2017

Persona de contacte: Annabel Cebria Meca annabel.cebria@gmail.com

Organització: Hospital Universitari Parc Taulí - Hospital de Terrassa - Institut de Medicina Legal de Catalunya - SAP de Sabadell i Cerdanyola