Millora de la prescripció a través d'un model centrat en la persona

(OIGS-4990)

Visió de conjunt

Aquesta experiència es basa en la feina d'un equip multidisciplinar (format per especialistes en farmàcia hospitalària, geriatries, e infermeria) que té la missió d'optimitzar el pla terapèutic en pacients d'edat avançada i amb fragilitat, tenint en compte les seves necessitats i expectatives, i en diferents àmbits (atenció d'aguts i residències), basant-se en l’anomenat “model de prescripció centrada en el pacient”.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
13/06/2017

Organització: Consorci Hospitalari de Vic - Hospital Universitari de Vic - Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic - Residència 'El Nadal' - Residència 'Aura'