Procés d´atenció a pacients amb trastorn mental greu

(OIGS-4941)

Visió de conjunt

Aquesta experiència proposa un projecte de millora clínica seguint la metodologia Plan_Do_Study_Act (PDSA) amb la finalitat de consolidar el procés d'atenció a la població amb trastorns mentals greus, tot homogeneitzant la pràctica clínica d'acord amb l'evidència cientifica i el consens professional, així como millorant la qualitat de l'atenció i el benestar dels pacients i les famílies que atenem.

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
21/04/2017

Organització: Parc Sanitari Sant Joan de Déu