Atenció integrada de la cronicitat amb estratègia proactiva de casos complexos

(OIGS-1321)

Visió de conjunt

S’identifica la població diana i es coordinen actuacions proactives des de tots els nivells de l’atenció primària per millorar l’atenció al pacient crònic complex. Es modifiquen els circuits d’actuació i es fomenta una actitud més proactiva i personalitzada del pacient per aconseguir la màxima efectivitat amb l’atenció. Es pretenen disminuir les visites a urgències, el nombre d’ingressos i el consum de farmàcia

Si vols més informació sobre aquesta experiència, entra a la comunitat d’innovació.

Arxius adjunts


Tornar
11/10/2013

Organització: Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE)